Already A Member? Login | Free sign up | Download app
christian singles dating community


Koningskerk - congregation

Congregation type
Protestant (Methodist/Lutheran/Presbyterian/...)
Speakers
Ds. Han Hagg Ds. Han Hagg
Phone number scriba
038-4660533
Website
Url webcam
Remarks
De Koningskerk in Zwolle-Zuid, maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. Hiervan vindt u er nog vier in Zwolle: de Opstandingskerk in Zwolle-Noord, de Plantagekerk in Zwolle-Centrum, de Ichtuskerk in Zwolle-Berkum en De Fontein in Zwolle-West.

Verbonden
Door ons geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest voelen we ons met elkaar verbonden. In onze erediensten en in ons persoonlijk leven, zetten we Gods Woord centraal. We lezen uit de bijbel, het Woord van God, we luisteren naar de uitleg daarvan en de toepassing voor ons dagelijkse leven. We gebruiken de sacramenten (doop en avondmaal), geven onze gaven in de collecte en bidden en zingen met elkaar en we ontmoeten elkaar bij allerlei verschillende activiteiten.

Voor iedereen
We willen hierin Gods goede, heilige boodschap – de Bijbel – uitdragen. Zijn woord wijst ons de weg en de richting voor het leven en naar een geweldige toekomst. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke Liefde. Dit zien we terug in de wereld om ons heen, Zijn Schepping en ook in de omgang met mensen. Kernwoorden daarbij zijn: afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en dankbaarheid. Daaraan geven we vorm door het beleven, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in de kerk, de samenleving en de wereld. Bij dit alles vertrouwen we op Gods hand in de wereld en in een kerk van mensen, die eigentijds en plaatselijk met God en elkaar willen omgaan. We zoeken eenheid in geloof, in contact en samenwerking met christenen en gereformeerde kerken in Nederland en wereldwijd.
De gemeente

De gemeente van de Koningskerk is een levende kerkgemeenschap in ontwikkeling, persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk. We hebben ruim 1400 leden. Omdat we een grote gemeente zijn en het soms moeilijk om op zoveel mensen betrokken te zijn. Daarom hebben we huiskringen opgezet, waarin mensen nauw op elkaar betrokken zijn en elkaar ondersteunen. Dat kan zijn in praktische zin, maar ook in het samen groeien in het geloof. De overzichtelijkheid en beperktheid van een kleine kring bieden belangrijke waarborgen voor het omzien naar elkaar.

Naast liefdevolle omgang met elkaar, waarmee we Gods liefde voor ons weerspiegelen, willen we zichtbaar zijn in buurt en wijk als buren en wijkgenoten en met herkenbare activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld een welkomstpakket gemaakt om nieuwe buren welkom te heten en met elkaar kennis te maken op een positieve manier.

Iedereen is anders
We kennen een grote verscheidenheid aan mensen met kwaliteiten, behoeften en verwachtingen, maar ook beperkingen, problemen en teleurstellingen. Daarom kunnen we niet zonder gebed om aandacht, geduld, kracht, liefde, moed en wijsheid én gehoorzaamheid aan Gods boodschap, afzonderlijk en samen. We willen uitdragen wie God voor ons is en ook voor u wil zijn.
Congregation added and modified by: Funky Fish
Congregation or church information incorrect? Contact the moderator of this page, who is a member of this Christian singles community. Contact FF via the helpdesk page, if the page moderator doesn't respond.

Buildings connected to this Christian congregation

Stationsplein 1, 8011 CW
Zwolle, Netherlands
Number of congregation members registered at this Christian community: 0
Christian singles community Funky Fish has a church search engine, with which churches and Christian congregations can be found. The church and congregation data is added and maintained by the Christian singles on this site and can contain errors. Community and dating site Funky Fish tries to keep the church data up-to-date with her members and visitors.